All About Internet Trends & E-business

Dannebrog skal benyttes med stor omtanke og respekt

Der er i Danmark ikke en decideret lov om hvordan og hvornår der skal flages, ligesom der for eksempel er i vores nabo lande Norge og Sverige. Men derfor kan man ikke bare selv bestemme hvordan man vil flage. I Danmark er regelsættet for flagning baseret på praksis og kutyme og folket er med til at bestemme, hvad der er tilladt og absolut ikke tilladt.
Der kommer mange henvendelser hvert år til Danmarks-samfundet, hvis mål er at danskerne får kendskab til Dannebrog og dets historie og samtidig kan de også vejlede i hvordan man korrekt gør brug af flaget og ikke mindst også faner. Det er henvendelser om hvordan bruges flaget korrekt når der skal flages på helt og på halvt, eller hvis der er nogen der mener at have observeret, ifølge dem, forkert brug af flaget.
Der er faktisk mange flere danskere end man umiddelbart skulle tro, der går meget op i at Dannebrog benyttes korrekt. Men hvordan kan man finde ud af hvad der er rigtigt eller forkert, når der ikke er et fastsat regelsæt. Der var et tilfælde engang hvor der var nogle der havde special designet det danske flag de havde blot udskiftet rød med orange og det stødte nogle danskere og de hanvendte sig til Danmarks-samfundet og når det sker så bliver sagen videregivet til justitsministeriet og det er dem der i sidste ende afgør om brugen af flaget er korrekt eller ej. I tilfældet med special flaget blev flagningen ikke godkendt af justitsministeriet.
Et andet tilfælde hvor der juridisk ikke var noget der talte imod flagningen, var nogle der havde flaget på halv for deres hund da den døde. Og det er juridisk ok, men signal værdien er noget helt andet. I Danmark er der en tradition for at sætte flaget på halvt når en er død og ved at gøre det ved en hund, så kan der skabes unødig bekymring for naboer med flere, hvis man udelukkende holdt det til når mennesker afgår ved døden.
Et sidste emne der afføder stor debat er brugen af Dannebrog ved juletid, når man samtidig har viklet flagstangen ind i blinkende julelys. Igen kan man sige juridisk er der ikke noget der taler for at man ikke må, men moralsk kan man mene at der ikke udvises den respekt det danske flag, som er på sin plads. Men det er en afgørelse der er op til den enkelte og hans flagstang, for ulovligt er det ikke.
Så Næste gang du overvejer at hejse dit Dannebrog op i flagstangen ved lejligheder der hører ud over det traditionelle som fødselsdage, barnedåb, bryllup, begravelse med flere. Så overvej lige om det kan skabe en misforståelse eller krænke respekten for nationalflaget. Er du i tvivl kan du altid henvende dig til Danmarks-samfundet og få deres vejledning i hvad man må og ikke.