All About Internet Trends & E-business

Et dannebrogsflag symboliserer både glæde og sorg

I dag har rigtig mange en flagstang i haven og forbinder det at hejse flaget med, at der skal symboliseres noget. Det kan både være ved glædelige begivenheder som dåb, konfirmation, bryllup, fødselsdage og mange flere. Men vi bruger også at hejse flaget, når nogen dør så hejser vi det først på halvt og efter bisættelse hejser vi det helt.
Men der ligger en langt anderledes historie bag vores dannebrogsflag som mange af de nulevende generationer ikke er bekendt med.
Sagnet siger at dannebrog faldt ned fra himlen i Estland 15 juni 1219, det vi også i dag kender som valdemarsdag. Det var her danskerne vandt over det nordlige Estland. Det var ved slaget ved Lyndanise, at esterne overfaldt danskerne i deres lejr, på trods af at de havde givet udtryk for, at de ønskede at underkaste sig danskerne og ikke mindst overgå til den kristne tro. Det siges at da alt så sortest ud og tropperne var ved at være udmattet og alt tydede på at esterne ville vinde slaget, skulle et rødt korsbanner være fladet ned fra himlen og hermed givet danskerne nye kræfter og dermed også sejren.
Men flaget som vi kender det i dag, er ikke det oprindelige udseende. Det er i sin tid opstået som korstogsfane, hvor det har været et symbol for danskerne, når de var på korstog rundt i Østersøområdet i 11-1200 tallet. Faktisk er udseendet på dannebrog, den røde bund med et hvidt kors på, identisk med korsridderne Johanitternes mærke.
Allerede inden 1200 tallet, havde korsbanneret en sammenhæng med Danmark. Under Valdemar den 1. Kunne man se en mønt hvorpå kongen optræder med et banner hvilket er prydet af et kors.
Det har ikke altid været brugt at hele befolkning flagede med et dannebrogsflag, for i mange år var det betegnet som et kongens og statsmagtens flag. Faktisk i 1833, blev der udsendt et direkte forbud mod at den almindelige befolkning måtte benytte flaget.
Men i 1848-51 under treårskrigen, flagede befolkningen med dannebrogsflaget og i 1854 blev forbudet igen ophævet. Og siden da, har flaget været brugt af alle og i Danmark bruges flaget faktisk en del, hvilket kun gør sig gældende få andre steder i verdenen.