All About Internet Trends & E-business

En flagstang og dannebrog skal efterfølge et specifikt regelsæt

Hvis man skal prøve og være helt korrekt i sit brug af dannebrog, så er der mange regler og traditioner forbundet med flagning og dannebrog. I de lyse måneder, må der flages fra kl. 8.00 og indtil solnedgang, dog må der ikke flages senere end kl. 20.00. Og står solen op senere end kl. 8.00, skal der ventes op solopgang. Og når det bæres til og fra stangen, skal det bæres over den ene arm, så det hænger glat og fint. Når flaget hejses op og ned, må flaget ikke komme i berøring med jorden og denne respekt, medfører også at man ikke flager med ødelagte og beskidte flag. Derfor er det også vigtigt når det ligges sammen, at man folder det sådant at det hvide er gemt ind i det røde, så det bliver beskyttet bedst muligt.
Når et flag skal hejses på halv i din flagstang er det vigtigt først at hejse det helt op og bliver der en kort stund inden du hejser det ned til midten det vil sige, den nederste kant skal flugte med midten af flagstangen. Ved begravelse starter det på halvt ved solopgang og hejses til tops når begravelen er overstået og så skal det hænge der indtil solnedgang.
Du må i din flagstang flage med alle de nordiske landes flag og så EU og FN´s, både alene men også sammen med dannebrog. I respekt for dannebrog skal det have den bedste plads, hvis der flages med flere på samme tid. Og den bedste plads er i midten eller den stang der er længst til venstre, dog kan det nogle steder være en anden der er den bedste. De andre flag skal komme i alfabetisk rækkefølge, efter deres franske navn. Hvis du gerne vil flage med et andet lands flag end de ovennævnte i din flagstang, skal der en tilladelse til fra den lokale politimyndighed.